Fotel gięty J&& Kohn

Fotel eklektyczny wykonany z giętej buczyny z II poł. XIXw.

Katalogowany jako wyrób wideńskiej manufaktury J&J.Kohn

Mebel oryginalnie tapicerowany, stan przed renowacją.