Vertiko secesyjne

Vertkio secesyjne  z początku XXw.

Mebel fornirowany orzechem (konstrukcja dębowa), inkrustowany i intarsjowany, z oryginalnie zachowany przeszkleniem – szlifowanymi szybkami witraży i fazowanym lustrem.

Mebel w dobrym stanie zachowania.