Wiedeński wiszak z końca XIX wieku

Wiedeński wieszak z giętej buczyny z końca XIX wieku.

Oryginalny stan zachowania. Bez uszkodzeń.