Etażerka eklektyczna

Etażerka eklektyczna

Etażerka eklektyczna, stylizowana, z II poł. XXw.

Mebel w dobrym stanie zachowania.