Komplet krzeseł z lat 20/30-tych XXw. (po renowacji)
Komplet czterech krzeseł z okresu międzywojennego, konstrukcja drewno dębowe.
Krzesła po pełnej renowacji stolarskiej i tapicerskiej, stabilne, kompletne, bez drewnojadów, drewno barwione na brąz i wykończone politurą szelakową.